DVD-audio

Dzięki temu formatowi, możliwe jest zapisywanie różnego rodzaju danych na płytach DVD bez żadnych problemów. Dane na płycie, zapisywane mogą być w formie sygnałów monofonicznych lub stereofonicznych. Częstotliwość jaką będą posiadały pliki zapisane na płycie kompaktowej może być różna. Nie musi być, tak jak w przypadku zapisu CD-audio jednomierna. Tutaj może się zmieniać w zależności od zapotrzebowania.

 

W związku z tym, na pewno w takiej sytuacji ma się szersze pole do popisu. Ma się na pewno dużo więcej możliwości. Częstotliwość taka może się wahać od 44 kHz do 192 kHz. Dlatego też, jak widać taka rozpiętość jest niezwykle duża. Daje to olbrzymie możliwości zapisu różnych plików audio, które będą mogły zostać w późniejszym czasie odtworzone w odpowiednio dobrej jakości. Warto więc z takich nowoczesnych rozwiązań korzystać, aby później mieć możliwość odtwarzania płyt kompaktowych posiadających dobrze zapisane pliki, które będzie dało się otwierać. Na pewno z takiego zapisu opłaca się korzystać.